Εκπαιδευτικό Πακέτο Πολλαπλών

Home > Multimedia Learning Kit > Εκπαιδευτικό Πακέτο Πολλαπλών

Το Εκπαιδευτικό Πακέτο Πολλαπλών Μέσων για Παιδιά Μεταναστών είναι μια συλλογή εργαλείων και υλικού για ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ομιλίας/ κατανόησης της Ελληνικής γλώσσας για παιδιά μεταναστών. Το Εκπαιδευτικό Πακέτο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από δασκάλους γλωσσών και /ή γονείς με στόχο την παροχή βοήθειας σε παιδιά προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα το περιεχόμενο των διδασκόμενων μαθημάτων, την αύξηση του ενδιαφέροντός τους για τα οφέλη της μάθησης, την αύξηση του κινήτρου τους και του ενδιαφέροντός τους σε εκπαιδευτικές ευκαιρίες.

ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ «ΟΙΚΟΓΕΝΙΑ WELCOMM»       ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ         ΒΙΒΛΙΟ ΚΟΜΙΚ       ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΓΛΩΣΣΩΝ

gamebox

Το Εκπαιδευτικό Πακέτο περιλαμβάνει μια ποικιλία υλικού εκμάθησης γλωσσών, μορφών επικοινωνίας και έκφρασης: κινούμενα σχέδια, βιβλίο κόμικ, παιχνίδια κίνησης, επιτραπέζια παιχνίδια, βιβλία ζωγραφικής.

Όλα τα επιμέρους εκπαιδευτικά υλικά διασυνδέονται και επιτρέπουν διαφορετικούς συνδυασμούς για την εκμάθηση και πρακτική εξάσκηση στην Ελληνική γλώσσα στις θεματικές ενότητες οικογένεια, σπίτι, διατροφή, σχολική ζωή, παιχνίδια, νούμερα, χρώματα, μέρη ανθρωπίνου σώματος, ζώα, φυτά, εποχές κ.λ.π.

Το εκπαιδευτικό Πακέτο διανέμεται σε απτή μορφή ως «ΚΟΥΤΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ WELCOMM» και περιλαμβάνει DVD με τις ταινίες κινουμένων σχεδίων και βίντεο με παιχνίδια κίνησης, 4 επιτραπέζια παιχνίδια και ένα βιβλίο ζωγραφικής.