ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΓΛΩΣΣΩΝ

Home > Multimedia Learning Kit > Εκπαιδευτικό Πακέτο Πολλαπλών > ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΓΛΩΣΣΩΝ

Εδώ μπορείτε να βρείτε οδηγίες για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το υλικό του WelComm από δασκάλους γλωσσών που εργάζονται με παιδιά μεταναστών

Nasoki_GR