Мултимедийно учебно помагало

Home > Multimedia Learning Kit > Мултимедийно учебно помагало

Мултимедийното учебно помагало представлява комплект езикови материали, подпомагащи деца на имигранти да развият основни комуникативни умения на български език. Помагалото може да бъде използвано от обучители и/или родители, за да помагат на децата да усвояват по-добре съдържанието на уроците, да засилят интереса си към ползите от ученето, да повишат мотивацията си и да развият интерес към образователни възможности.

АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ „СЕМЕЙСТВО УЕЛКОМ”      ЕЗИКОВИ ИГРИ       КОМИКСИ     НАСОКИ ЗА ОБУЧИТЕЛИ

gameboxПомагалото включва разнообразни учебни материали, позволяващи няколко форми на комуникация и изразяване: анимация, комикси, подвижни игри, настолни игри, книжки за оцветяване.

Всички материали са взаимосвързани и позволяват различни комбинации за учене и упражняване на езикова информация на български език, свързана с темите семейство, къща, хранене, училищен живот, игри, числа, цветове, части на човешкото тяло, животни, растения, сезони и т.н.

Помагалото се разпространява като продукт на твърд носител “WelComm GameBox”, съдържащ DVD с анимационни филми и видео с подвижни игри, 4 настолни игри и книжка за оцветяване.

 

Ако желаете да получите копие от  WelComm Gamebox, моля обърнете се към местния партньор.