Насоки за обучители

Home > Multimedia Learning Kit > Мултимедийно учебно помагало > Насоки за обучители

Тук можете да намерите насоки за езикови обучители, работещи с деца с имигрантски произход, за използване на материалите, разработени по проект WelComm.

Nasoki_bg