EDUCATIONAL EXPERIENCE VIDEOS

Bulgaria Lifestyle, clothing and customs of the Bulgarians in the past back

Бит, облекла и нрави на българите в миналото

Децата посещават читалище „Христо Смирненски 1926” в с. Здравец. Те влизат в стая във фолклорен стил, където има голямо разнообразие от традиционни български облекла и инструменти, които са били част от бита на българите в миналото. Жена, облечена в традиционна българска носия, посреща децата и им обяснява къде се намират. Жената започва да показва и разказва за предметите в стаята един по един и дава промери за тяхната употреба в миналото. Преди да даде повече информация, жената първо пита децата дали познават предметите и дали знаят за какво се използват.

Познавателната обиколка на стаята дава представа за това, какво са носели, ядяли и правили българите в миналото.

6 деца се обличат в традиционни български носии, разделят се по двойки и отговарят на въпроси за новите си познания. Те обясняват предназначението на различни предмети от стаята със свои думи. Накрая са помолени да кажат известна българска поговорка, приказка или да изпеят песен…